Điều làm nên sự vĩ đại, đó là TINH TẤN Vīrya 精進

CD PRO: Sân chơi cho xây dựng con người, phát triển doanh nghiệp

Các cung bậc của sự phát triển: Kẻ mạnh, The Fighter, The Winner, Boss, Big Boss
Sự tiến hoá bắt buộc phải qua từng bước một

CD PRO: Tài nguyên, Hướng dẫn sử dụng, Đăng ký mở diễn đàn

★★★★★

Nhập tên rút gọn @